Podatność CVE-2014-2335


Publikacja: 2014-10-31

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Web User Interface in Fortinet FortiManager before 5.0.7 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2014-2336.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/98478
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-14-033/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top