Podatność CVE-2014-2512


Publikacja: 2014-06-30   Modyfikacja: 2014-07-01

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in EMC Documentum eRoom 7.4.3, 7.4.4 before P19, and 7.4.4 SP1 allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
EMC Documentum eRoom Cross Site Scripting
EMC
01.07.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2014-06/0176.html
http://packetstormsecurity.com/files/127309/EMC-Documentum-eRoom-Cross-Site-Scripting.html
http://packetstormsecurity.com/files/127321/EMC-Documentum-eRoom-Stored-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Jul/0
http://www.securityfocus.com/archive/1/532608/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id/1030493

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top