Podatność CVE-2014-2542


Publikacja: 2014-04-08   Modyfikacja: 2014-04-09

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Rendezvous Daemon (rvd), Rendezvous Routing Daemon (rvrd), Rendezvous Secure Daemon (rvsd), and Rendezvous Secure Routing Daemon (rvsrd) in TIBCO Rendezvous before 8.4.2, Messaging Appliance before 8.7.1, and Substation ES before 2.8.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
TIBCO Rendezvous 8.4.1 Multiple Vulns
TIBCO
10.04.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Rendezvous 
Tibco -> Substantiation es 
Tibco -> Messaging appliance 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101873
http://www.securityfocus.com/bid/66737
http://www.securitytracker.com/id/1030070
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/rendezvous_advisory_20140408_tcm8-20763.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top