Podatność CVE-2014-2565


Publikacja: 2014-04-30   Modyfikacja: 2014-05-01

Opis:
The commandline interface in Blue Coat Content Analysis System (CAS) 1.1 before 1.1.4.2 allows remote administrators to execute arbitrary commands via unspecified vectors, related to "command injection."

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:A/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
10/10
2.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bluecoat -> Content analysis system software 
Bluecoat -> Content analysis system 

 Referencje:
https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA78&actp=LIST

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top