Podatność CVE-2014-2603


Publikacja: 2014-05-09   Modyfikacja: 2014-05-10

Opis:
Unspecified vulnerability on HP 8/20q switches, SN6000 switches, and 8Gb Simple SAN Connection Kit with firmware before 8.0.14.08.00 allows remote authenticated users to obtain sensitive information via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:M/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.7/10
2.9/10
3.2/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Wielokrotna
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> 8/20q fibre channel switch 16 port 
HP -> 8/20q fibre channel switch 8 port 
HP -> 8gb simple san connection kit 
HP -> Sn6000 stackable 8gb 12-port single power fibre channel switch 
HP -> Sn6000 stackable 8gb 24-port dual power fibre channel switch 
HP -> Sn6000 stackable 8gb 24-port single power fibre channel switch 
HP -> Hp h-series fibre channel switch firmware 

 Referencje:
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04277407

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top