Podatność CVE-2014-2633


Publikacja: 2014-08-23   Modyfikacja: 2014-08-24

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the server in HP Service Manager (SM) 7.21 and 9.x before 9.34 allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Service manager 

 Referencje:
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04388127
http://www.securityfocus.com/bid/69376
http://www.securitytracker.com/id/1030756
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/95449

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top