Podatność CVE-2014-2856


Publikacja: 2014-04-18   Modyfikacja: 2014-04-19

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in scheduler/client.c in Common Unix Printing System (CUPS) before 1.7.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the URL path, related to the is_path_absolute function.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> CUPS 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0193.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1388.html
http://www.cups.org/documentation.php/relnotes.html
http://www.cups.org/str.php?L4356
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/04/14/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/04/15/3
http://www.securityfocus.com/bid/66788
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2172-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top