Podatność CVE-2014-2908


Publikacja: 2014-04-25

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the integrated web server on Siemens SIMATIC S7-1200 CPU devices 2.x and 3.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Siemens SIMATIC S7-1200 CPU Cross-Site Scripting
t4rkd3vilz
22.05.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic s7 cpu-1211c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1212c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1214c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1215c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1217c 
Siemens -> Simatic s7 cpu 1200 firmware 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-114-02
http://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-892012.pdf
https://www.exploit-db.com/exploits/44687/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top