Podatność CVE-2014-2943


Publikacja: 2014-08-15

Opis:
Cobham Aviator 700D and 700E satellite terminals use an improper algorithm for PIN codes, which makes it easier for attackers to obtain a privileged terminal session by calculating the superuser code, and then leveraging physical access or terminal access to enter this code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cobham -> Aviator 700d 
Cobham -> Aviator 700e 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/882207

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top