Podatność CVE-2014-3313


Publikacja: 2014-07-09

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web user interface on Cisco Small Business SPA300 and SPA500 phones allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL, aka Bug ID CSCuo52582.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Spa 525g 5-line ip phone 
Cisco -> Spa901 1-line ip phone 
Cisco -> Spa922 1-line ip phone with 1-port ethernet 
Cisco -> Spa941 4-line ip phone with 1-port ethernet 
Cisco -> Spa942 4-line ip phone with 2-port switch 
Cisco -> Spa962 6-line ip phone with 2-port switch 
Cisco -> Spa 301 1 line ip phone 
Cisco -> Spa 303 3 line ip phone 
Cisco -> Spa 501g 8-line ip phone 
Cisco -> Spa 502g 1-line ip phone 
Cisco -> Spa 504g 4-line ip phone 
Cisco -> Spa 508g 8-line ip phone 
Cisco -> Spa 509g 12-line ip phone 
Cisco -> Spa 512g 1-line ip phone 
Cisco -> Spa 514g 4-line ip phone 
Cisco -> Spa 525g2 5-line ip phone 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/94422
http://www.securitytracker.com/id/1030553
http://www.securityfocus.com/bid/68464
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=34885
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-3313

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top