Podatność CVE-2014-3328


Publikacja: 2014-07-26

Opis:
The Intercluster Sync Agent Service in Cisco Unified Presence Server allows remote attackers to cause a denial of service via a TCP SYN flood, aka Bug ID CSCun34125.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-3328
http://www.securityfocus.com/bid/68901
http://www.securitytracker.com/id/1030643
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/94879

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top