Podatność CVE-2014-3503


Publikacja: 2014-07-11

Opis:
Apache Syncope 1.1.x before 1.1.8 uses weak random values to generate passwords, which makes it easier for remote attackers to guess the password via a brute force attack.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache Syncope Insecure Password Generation
Apache
08.07.2014

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Syncope 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/127375/Apache-Syncope-Insecure-Password-Generation.html
http://syncope.apache.org/security.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/532669/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/68431

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top