Podatność CVE-2014-3820


Publikacja: 2014-09-29

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the SSL VPN/UAC web server in the Juniper Junos Pulse Secure Access Service (SSL VPN) devices with IVE OS 7.1 before 7.1r16, 7.4 before 7.4r3, and 8.0 before 8.0r1 and the Juniper Junos Pulse Access Control Service devices with UAC OS 4.1 before 4.1r8, 4.4 before 4.4r3 and 5.0 before 5.0r1 allows remote administrators to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Junos pulse access control service 
Juniper -> Junos pulse secure access service 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10645
http://www.securitytracker.com/id/1030852

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top