Podatność CVE-2014-3822


Publikacja: 2014-07-11   Modyfikacja: 2014-07-12

Opis:
Juniper Junos 11.4 before 11.4R8, 12.1 before 12.1R5, 12.1X44 before 12.1X44-D20, 12.1X45 before 12.1X45-D15, 12.1X46 before 12.1X46-D10, and 12.1X47 before 12.1X47-D10 on SRX Series devices, allows remote attackers to cause a denial of service (flowd crash) via a malformed packet, related to translating IPv6 to IPv4.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx5600 
Juniper -> Srx5800 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10641
http://www.securitytracker.com/id/1030560

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top