Podatność CVE-2014-3823


Publikacja: 2014-09-29

Opis:
The Juniper Junos Pulse Secure Access Service (SSL VPN) devices with IVE OS 8.0 before 8.0r1, 7.4 before 7.4r5, and 7.1 before 7.1r18 allows remote attackers to conduct clickjacking attacks via unspecified vectors.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Junos pulse secure access service 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10647

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top