Podatność CVE-2014-3825


Publikacja: 2014-10-14

Opis:
The Juniper SRX Series devices with Junos 11.4 before 11.4R12-S4, 12.1X44 before 12.1X44-D40, 12.1X45 before 12.1X45-D30, 12.1X46 before 12.1X46-D25, and 12.1X47 before 12.1X47-D10, when an Application Layer Gateway (ALG) is enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (flowd crash) via a crafted packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx1400 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx3400 
Juniper -> Srx3600 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx5600 
Juniper -> Srx5800 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10650
http://www.securitytracker.com/id/1031007

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top