Podatność CVE-2014-4011


Publikacja: 2014-06-09   Modyfikacja: 2014-06-10

Opis:
SAP Capacity Leveling has hardcoded credentials, which makes it easier for remote attackers to obtain access via unspecified vectors.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Capacity leveling 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1789569
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Jun/36
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top