Podatność CVE-2014-4517


Publikacja: 2014-10-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in getNetworkSites.php in the CBI Referral Manager plugin 1.2.1 and earlier for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the searchString parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Wordpress -> Cbi referral manager 
Cbi referral manager project -> Cbi referral manager 
Cbi referral manager -> Cbi referral manager 

 Referencje:
http://codevigilant.com/disclosure/wp-plugin-cbi-referral-manager-a3-cross-site-scripting-xss

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top