Podatność CVE-2014-4577


Publikacja: 2014-10-21

Opis:
Absolute path traversal vulnerability in reviews.php in the WP AmASIN - The Amazon Affiliate Shop plugin 0.9.6 and earlier for WordPress allows remote attackers to read arbitrary files via a full pathname in the url parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Wordpress -> Amasin plugin 
Websupporter -> Amasin 
Websupporter -> Wp amasin - the amazon affiliate shop 

 Referencje:
http://plugins.svn.wordpress.org/wp-amasin-the-amazon-affiliate-shop/trunk/readme.txt
http://codevigilant.com/disclosure/wp-plugin-wp-amasin-the-amazon-affiliate-shop-local-file-inclusion

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top