Podatność CVE-2014-4630


Publikacja: 2014-12-30

Opis:
EMC RSA BSAFE Micro Edition Suite (MES) 4.0.x before 4.0.6 and RSA BSAFE SSL-J before 6.1.4 do not ensure that a server's X.509 certificate is the same during renegotiation as it was before renegotiation, which allows man-in-the-middle attackers to obtain sensitive information or modify TLS session data via a "triple handshake attack."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Rsa bsafe 
EMC -> Rsa bsafe ssl-j 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2014-12/0169.html
http://www.securityfocus.com/bid/72534
https://secure-resumption.com/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top