Podatność CVE-2014-4634


Publikacja: 2014-12-30

Opis:
Unquoted Windows search path vulnerability in EMC Replication Manager through 5.5.2 and AppSync before 2.1.0 allows local users to gain privileges via a Trojan horse application with a name composed of an initial substring of a path that contains a space character.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Appsync 
EMC -> Replication manager 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2014-12/0170.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top