Podatność CVE-2014-4927


Publikacja: 2014-07-24

Opis:
Buffer overflow in ACME micro_httpd, as used in D-Link DSL2750U and DSL2740U and NetGear WGR614 and MR-ADSL-DG834 routers allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a long string in the URI in a GET request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
micro_httpd by ACME Buffer Overflow
Yuval tisf Nativ
19.07.2014

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Netgear -> Mr-adsl-dg834 
Netgear -> Wgr614 
D-link -> Dsl2740u 
D-link -> Dsl2750u 
ACME -> Micro httpd 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/68746
http://www.exploit-db.com/exploits/34102
http://packetstormsecurity.com/files/127544/ACME-micro_httpd-Denial-Of-Service.html
http://osvdb.org/show/osvdb/109356

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top