Podatność CVE-2014-4958


Publikacja: 2014-09-26   Modyfikacja: 2014-09-27

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Telerik UI for ASP.NET AJAX RadEditor control 2014.1.403.35, 2009.3.1208.20, and other versions allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via CSS expressions in style attributes.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Telerik ASP.NET AJAX RadEditor Control 2014.1.403.35 XSS
Tyler Hoyle
26.09.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Telerik -> Asp.net ajax radeditor control 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/533537/30/0/threaded
http://packetstormsecurity.com/files/128414/Telerik-ASP.NET-AJAX-RadEditor-Control-2014.1.403.35-XSS.html
http://maverickblogging.com/disclosing-cve-2014-4958-stored-attribute-based-cross-site-scripting-xss-vulnerability-in-telerik-ui-for-asp-net-ajax-radeditor-control/
http://blogs.telerik.com/blogs/14-09-24/securing-radeditor-content-and-preventing-xss-attacks

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top