Podatność CVE-2014-5007


Publikacja: 2020-01-17   Modyfikacja: 2020-01-18

Opis:
Directory traversal vulnerability in the agentLogUploader servlet in ZOHO ManageEngine Desktop Central (DC) and Desktop Central Managed Service Providers (MSP) edition before 9 build 90055 allows remote attackers to write to and execute arbitrary files as SYSTEM via a .. (dot dot) in the filename parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Zohocorp -> Manageengine desktop central 
Zohocorp -> Manageengine desktop central managed service providers 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/88
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/remote-code-execution.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top