Podatność CVE-2014-5030


Publikacja: 2014-07-29

Opis:
CUPS before 2.0 allows local users to read arbitrary files via a symlink attack on (1) index.html, (2) index.class, (3) index.pl, (4) index.php, (5) index.pyc, or (6) index.py.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canonical -> Ubuntu linux 
Apple -> CUPS 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0313.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1388.html
http://secunia.com/advisories/60787
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2990
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:108
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/07/22/13
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/07/22/2
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2341-1
https://cups.org/str.php?L4455

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top