Podatność CVE-2014-5174


Publikacja: 2014-07-31

Opis:
The SAP Netweaver Business Warehouse component does not properly restrict access to the functions in the BW-SYS-DB-DB4 function group, which allows remote authenticated users to obtain sensitive information via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SAP Netweaver Business Warehouse Missing Authorization
Onapsis
30.07.2014

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver business warehouse 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1974016
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/94921
http://www.securityfocus.com/bid/68955
http://www.onapsis.com/resources/get.php?resid=adv_onapsis-2014-026
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Jul/154
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218
http://packetstormsecurity.com/files/127671/SAP-Netweaver-Business-Warehouse-Missing-Authorization.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top