Podatność CVE-2014-5212


Publikacja: 2014-12-19

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in nds/search/data in iMonitor in Novell eDirectory before 8.8 SP8 Patch 4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the rdn parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NetIQ eDirectory NDS iMonitor 8.8 SP8 / 8.8 SP7 XSS / Memory Disclosure
W. Ettlinger
20.12.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
https://www.sec-consult.com/fxdata/seccons/prod/temedia/advisories_txt/20141219-0_NetIQ_eDirectory_iMonitor_XSS_Memory_Disclosure_v10.txt
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=3426981
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=904134
http://www.securitytracker.com/id/1031408
http://www.securityfocus.com/archive/1/534284

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top