Podatność CVE-2014-5377


Publikacja: 2014-09-04

Opis:
ReadUsersFromMasterServlet in ManageEngine DeviceExpert before 5.9 build 5981 allows remote attackers to obtain user account credentials via a direct request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
ManageEngine DeviceExpert 5.9 Credential Disclosure
Pedro
28.08.2014

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Manageengine -> Device expert 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128019/ManageEngine-DeviceExpert-5.9-Credential-Disclosure.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/75
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/76
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Aug/84
http://www.exploit-db.com/exploits/34449
http://www.manageengine.com/products/device-expert/release-notes.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/533250/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/69443
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/95562
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/me_deviceexpert-5.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top