Podatność CVE-2014-5394


Publikacja: 2018-01-08

Opis:
Multiple Huawei Campus switches allow remote attackers to enumerate usernames via vectors involving use of SSH by the maintenance terminal.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> S2300 firmware 
Huawei -> S2700 firmware 
Huawei -> S3300 firmware 
Huawei -> S3700 firmware 
Huawei -> S5300 firmware 
Huawei -> S5700 firmware 
Huawei -> S6300 firmware 
Huawei -> S6700 firmware 
Huawei -> S7700 firmware 
Huawei -> S9300 firmware 
Huawei -> S9300e firmware 
Huawei -> S9700 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/us/psirt/security-advisories/2014/hw-362701
http://www.securityfocus.com/bid/69302
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/97763

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top