Podatność CVE-2014-6039


Publikacja: 2020-01-13

Opis:
ManageEngine EventLog Analyzer version 7 through 9.9 build 9002 has a Credentials Disclosure Vulnerability

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine EventLog Analyzer SQL / Credential Disclosure
Pedro Ribeiro
07.11.2014

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine eventlog analyzer 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128996/ManageEngine-EventLog-Analyzer-SQL-Credential-Disclosure.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Nov/12
http://www.securityfocus.com/bid/70960
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98539

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top