Podatność CVE-2014-6507


Publikacja: 2014-10-15   Modyfikacja: 2014-10-16

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL Server 5.5.39 and earlier, and 5.6.20 and earlier, allows remote authenticated users to affect confidentiality, integrity, and availability via vectors related to SERVER:DML.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Mysql 
Oracle -> Solaris 
Mysql -> Mysql 
Mariadb -> Mariadb 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-04/msg00016.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201411-02.xml
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2016-2952098.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2014-1972960.html
http://www.securityfocus.com/bid/70550

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top