Podatność CVE-2014-6765


Publikacja: 2014-09-27   Modyfikacja: 2014-09-28

Opis:
The No Fuss Home Loans (aka com.soln.SA2CAA74BBC3AFEFE7C8BE3F3AAC499E7) application 1.0035.b0035 for Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a crafted certificate.

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mibizapps -> No fuss home loans 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/582497
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t5GXwjw82SyunALVJb2w0zi3FoLRIkfGPc7AMjRF0r4/edit?usp=sharing

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top