Podatność CVE-2014-7248


Publikacja: 2014-11-14   Modyfikacja: 2014-11-15

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IPA iLogScanner 4.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML by triggering a crafted entry in a log file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IPA -> Ilogscanner 

 Referencje:
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/iLogScanner/
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000133
http://jvn.jp/en/jp/JVN89852154/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top