Podatność CVE-2014-8145


Publikacja: 2014-12-31   Modyfikacja: 2015-01-01

Opis:
Multiple heap-based buffer overflows in Sound eXchange (SoX) 14.4.1 and earlier allow remote attackers to have unspecified impact via a crafted WAV file to the (1) start_read or (2) AdpcmReadBlock function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SoX 14.4.1 Heap Buffer Overflow
vulnerability re...
25.12.2014

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 
Soundexchange -> Soundexchange 
Oracle -> Solaris 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0561.html
http://packetstormsecurity.com/files/129699/SoX-14.4.1-Heap-Buffer-Overflow.html
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3112
http://www.ocert.org/advisories/ocert-2014-010.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjan2015-2370101.html
http://www.securityfocus.com/bid/71774
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/02/msg00034.html
https://security.gentoo.org/glsa/201612-30

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top