Podatność CVE-2014-8372


Publikacja: 2014-12-11

Opis:
AirWatch by VMware On-Premise 7.3.x before 7.3.3.0 (FP3) allows remote authenticated users to obtain the organizational information and statistics from arbitrary tenants via vectors involving a direct object reference.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Airwatch 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2014-0014.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Dec/44

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top