Podatność CVE-2014-8494


Publikacja: 2014-11-03

Opis:
ESTsoft ALUpdate 8.5.1.0.0 uses weak permissions (Users: Full Control) for the (1) AlUpdate folder and (2) AlUpdate.exe, which allows local users to gain privileges via a Trojan horse file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ESTsoft ALUpdate 8.5.1.0.0 Privilege Escalation
Osanda Malith Ja...
29.10.2014

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Estsoft -> Alupdate 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128868/ESTsoft-ALUpdate-8.5.1.0.0-Privilege-Escalation.html
http://www.securityfocus.com/bid/70790
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98315

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top