Podatność CVE-2014-8499


Publikacja: 2014-11-17

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in ManageEngine Password Manager Pro (PMP) and Password Manager Pro Managed Service Providers (MSP) edition before 7.1 build 7105 allow remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the SEARCH_ALL parameter to (1) SQLAdvancedALSearchResult.cc or (2) AdvancedSearchResult.cc.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Password Manager Pro SQL Injection
Pedro Ribeiro
11.11.2014

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Password manager pro 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129036/Password-Manager-Pro-SQL-Injection.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Nov/18
http://www.exploit-db.com/exploits/35210
http://www.securityfocus.com/bid/71018
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98595
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98597
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/ManageEngine/me_pmp_privesc.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top