Podatność CVE-2014-8582


Publikacja: 2014-11-01   Modyfikacja: 2014-11-02

Opis:
FortiNet FortiADC-E with firmware 3.1.1 before 4.0.5 and Coyote Point Equalizer with firmware 10.2.0a allows remote attackers to obtain access to arbitrary subnets via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Coyote point equalizer 
Fortinet -> Fortiadc-1000e 
Fortinet -> Fortiadc-300e 
Fortinet -> Fortiadc-400e 
Fortinet -> Fortiadc-600e 
Fortinet -> Fortiadc firmware 
Fortinet -> Coyote point equalizer firmware 
Coyote point equalizer firmware -> 10.2.0a 

 Referencje:
http://docs.fortinet.com/uploaded/files/2164/FortiADC-E-4.0.5-GA-Release-Notes.pdf
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-14-032/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98384

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top