Podatność CVE-2014-8618


Publikacja: 2015-05-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the theme login page in Fortinet FortiADC D models before 4.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiadc-1500d 
Fortinet -> Fortiadc-2000d 
Fortinet -> Fortiadc-200d 
Fortinet -> Fortiadc-4000d 
Fortinet -> Fortiadc-700d 
Fortinet -> Fortiadc firmware 

 Referencje:
http://www.fortiguard.com/advisory/FG-IR-15-005/
http://www.securitytracker.com/id/1032265

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top