Podatność CVE-2014-8667


Publikacja: 2014-11-06

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SAP HANA Web-based Development Workbench allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Hana web-based development workbench 

 Referencje:
http://service.sap.com/sap/support/notes/0002069676
http://blog.onapsis.com/analyzing-sap-security-notes-october-2014-edition/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top