Podatność CVE-2014-8678


Publikacja: 2014-11-25

Opis:
The ConfigSaveServlet servlet in ManageEngine OpUtils before build 71024 allows remote attackers to "disclose" files via a crafted filename, related to "saveFile."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Manageengine -> Oputils 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-386/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top