Podatność CVE-2014-8923


Publikacja: 2015-03-24   Modyfikacja: 2015-03-25

Opis:
The (1) IBM Tivoli Identity Manager Active Directory adapter before 5.1.24 and (2) IBM Security Identity Manager Active Directory adapter before 6.0.14 for IBM Security Identity Manager on Windows, when certain log and trace levels are configured, store the cleartext administrator password in a log file, which allows local users to obtain sensitive information by reading a file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows 
IBM -> Security identity manager adapter 
IBM -> Tivoli identity manager adapter 
IBM -> Security identity manager active directory adapter 
IBM -> Tivoli identity manager active directory adapter 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21699902

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top