Podatność CVE-2014-9197


Publikacja: 2015-01-27   Modyfikacja: 2015-01-28

Opis:
The Schneider Electric ETG3000 FactoryCast HMI Gateway with firmware before 1.60 IR 04 stores rde.jar under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain sensitive setup and configuration information via a direct request.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Tsxetg3000 
Schneider-electric -> Tsxetg3010 
Schneider-electric -> Tsxetg3021 
Schneider-electric -> Tsxetg3022 
Schneider-electric -> Etg3000 factorycast hmi gateway firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-020-02

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top