Podatność CVE-2014-9198


Publikacja: 2015-01-27   Modyfikacja: 2015-01-28

Opis:
The FTP server on the Schneider Electric ETG3000 FactoryCast HMI Gateway with firmware through 1.60 IR 04 has hardcoded credentials, which makes it easier for remote attackers to obtain access via an FTP session.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Tsxetg3000 
Schneider-electric -> Tsxetg3010 
Schneider-electric -> Tsxetg3021 
Schneider-electric -> Tsxetg3022 
Schneider-electric -> Etg3000 factorycast hmi gateway firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/72258
http://www.securityfocus.com/bid/77765
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-020-02

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top