Podatność CVE-2014-9200


Publikacja: 2015-02-01

Opis:
Stack-based buffer overflow in an unspecified DLL file in a DTM development kit in Schneider Electric Unity Pro, SoMachine, SoMove, SoMove Lite, Modbus Communication Library 2.2.6 and earlier, CANopen Communication Library 1.0.2 and earlier, EtherNet/IP Communication Library 1.0.0 and earlier, EM X80 Gateway DTM (MB TCP/SL), Advantys DTM for OTB, Advantys DTM for STB, KINOS DTM, SOLO DTM, and Xantrex DTMs allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schneider-electric -> Somachine 
Schneider-electric -> Somove 
Schneider-electric -> Somove lite 
Schneider-electric -> Unity pro 

 Referencje:
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2015-009-01
http://www.securityfocus.com/bid/72335
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-027-02

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top