Podatność CVE-2014-9207


Publikacja: 2015-03-13   Modyfikacja: 2015-03-14

Opis:
Untrusted search path vulnerability in CmnView.exe in CIMON CmnView 2.14.0.1 and 3.x before UltimateAccess 3.02 allows local users to gain privileges via a Trojan horse DLL in the current working directory.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cimon -> Cmnview 
Cimon -> Ultimate access 
Cimon -> Ultimateaccess 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-069-01

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top