Podatność CVE-2014-9429


Publikacja: 2014-12-31   Modyfikacja: 2015-01-01

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Smoothwall Express 3.1 and 3.0 SP3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) PROFILENAME parameter in a Save action to httpd/cgi-bin/pppsetup.cgi or (2) COMMENT parameter in an Add action to httpd/cgi-bin/ddns.cgi.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Smoothwall -> Smoothwall 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129698/SmoothWall-3.1-Cross-Site-Request-Forgery-Cross-Site-Scripting.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99404

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top