Podatność CVE-2014-9430


Publikacja: 2014-12-31   Modyfikacja: 2015-01-01

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in httpd/cgi-bin/vpn.cgi/vpnconfig.dat in Smoothwall Express 3.0 SP3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the COMMENT parameter in an Add action.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Smoothwall -> Smoothwall 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129698/SmoothWall-3.1-Cross-Site-Request-Forgery-Cross-Site-Scripting.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99404

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top