Podatność CVE-2014-9431


Publikacja: 2014-12-31   Modyfikacja: 2015-01-01

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in Smoothwall Express 3.1 and 3.0 SP3 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that change the (1) admin or (2) dial password via a request to httpd/cgi-bin/changepw.cgi.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Smoothwall -> Smoothwall 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129698/SmoothWall-3.1-Cross-Site-Request-Forgery-Cross-Site-Scripting.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99403

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top