Podatność CVE-2014-9733


Publikacja: 2017-10-17

Opis:
nw.js before 0.11.5 can simulate user input events in a normal frame, which allows remote attackers to have unspecified impact via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
NWJS -> Nw.js 

 Referencje:
https://github.com/nwjs/nw.js/blob/nw11/CHANGELOG.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top